perjantaina, joulukuuta 23, 2011

Martti Tiuri levittää harhaanjohtavaa tietoa

Ilmeisesti Martti Tiurin olisi kannattanut lopettaa asiosta kirjoittaminen siinä vaiheessa, kun hän lopetti omaksumasta uutta tieteellistä tietoa. Tiuri kirjoittaa aiheesta Suomen kuvalehdessä. Muut denialistit lopettivat käyttämästä kyseisiä argumentteja jo useita vuosia sitten.
”1600-luvun jälkipuoliskolla ilmasto oli kylmä ja esimerkiksi Thames-joki jäätyi usein. Vallitsi pikkujääkausi. Auringonpilkkuja mitattiin satunnaisesti jo 1600-luvulla. Kymmeninä vuosina pilkkuja ei nähty lainkaan, auringon aktiivisuus oli alhainen.”
Englannin paikalliset lämpötilat eivät anna kovin kummoista kuvaa globaalista lämpötilasta. Kukaan ei väitä, etteikö auringonpilkuilla olisi roolia ilmaston vaihteluissa, mutta nykytietämyksen mukaan auringonpilkut eivät selitä millään viime vuosien lämpenemistä, sillä korrelaatio on viime vuosikymmenien ajalta täysin päinvastainen. Toisekseen asiasta on todella paljon tutkimusta, johon tutustumalla Tiurinkin pitäisi tajuta asian tämänhetkinen tieteellinen käsitys.
”Aikajaksolla 1100-1300 maapallon ilmasto taas oli lämmin, mikä näkyy myös lustomittauksista ja Grönlannille annetusta nimestä (”Vihreä maa”). Beryllium-mittausten mukaan aurinko oli silloin tavallista aktiivisempi.”
Eikö Tiuri todellakaan tiedä, että suurin osa Grönlannista on tuhansia vuosia vanhaa ikijäätä? Vihreä maa on pelkkä markkinointinimi.
”Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ensimmäisessä raportissa on julkaistu maapallon lämpötilakäyrä, jonka mukaan ilmaston lämpiäminen normaalista oli aikavälillä 1100-1300 kolminkertainen verrattuna nousuun 1900-luvulla. Saman raportin mukaan ilmasto 1600-luvulla oli vastaavasti paljon normaalia kylmempi.”
Muistitko mainita, että kyseinen raportti on 21 vuotta vanha ja kyseinen graafi perustui Keski-Englannin paikallisiin puulustotutkimuksiin. Kaikki uudemmat tutkimukset näyttävät toista, koska niissä datan määrä on vallattomasti suurempi ja globaali kattavuus todella paljon suurempi.
”Lämpötilakäyrä ja auringon osuus unohtuivat, kun ilmastontutkijat huomasivat 1900-luvun jälkipuoliskolla, että lämpötilan nousu ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu seurasivat toisiaan. Ryhdyttiin laatimaan monimutkaisia ilmastomalleja, jotka selittäisivät lämpötilan tähänastisen nousun hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuden nousun perusteella.”
”2000-luvulla lämpötila ei ole noussut, vaikka hiilidioksidipitoisuus on kasvanut jyrkästi.”
2000-luku on keskiarvoisesti pari asteen kymmenystä lämpimämpi kuin 1990-luku. Sää ei ole sama asia kuin ilmasto, professorismiehen pitäisi ymmärtää se. Se, että 11 vuoden aikavälille ei saa tilastollisesti merkittävää trendiä tarkoittaa vain sitä, että 11 vuoden datalla on mahdotonta arvioida globaalien lämpötilamuutosten trendejä. Trendejä ja dataa voi testailla itse täällä.
"Ongelma on, että ilmastontutkijat eivät tunne metsäntutkijoiden uusia tuloksia."
Nyt Tiuri kyllä vähättelee todella paljon henkilöitä, jotka tutkivat työkseen ilmastoa. Tiuri radiotekniikan professorina neuvoo ilmastoasioissa ihmisiä, jotka tutkivat ilmastoa. Dendroklimatologia on yksi keskeisimmistä ilmastotutkimuksen painopisteistä, joten väite on paitsi todella röyhkeä, myös yksinkertaisesti väärä.